Diensten

Loonkostenonderzoek

Werkgevers laten in Nederland voor jaarlijks totaal honderden miljoenen aan subsidies op het gebied van loonkosten onbenut. Dat is niet zo vreemd. Het gaat immers om meer dan 90 verschillende regelingen die  ook nog eens elk halfjaar aan veranderingen onderhevig zijn. Het is welhaast onmogelijk als werkgever hiervan op de hoogte te blijven. Het vereist gespecialiseerde kennis om de mogelijkheden te benutten. Voor alle specifieke regelingen zijn aparte regels en procedures in het leven geroepen. Ook nog eens een tijdrovende bezigheid. Elke werkgever doet er ons inziens verstandig aan deze kennis in te huren.

Onderzoek op basis van “no-cure-no-pay”

Wij bieden de mogelijkheid de salarisadministratie van onze klanten te controleren op te veel afgedragen premies en gemiste loonkostensubsidies en kortingen. We kunnen vijf jaar terug in het claimen van ten onrechte niet-ontvangen subsidies. Wij verzorgen de controle op basis van "no-cure-no-pay". Daarmee is de belangrijkste drempel weggenomen: Het kost u niets! Pas als een besparing of opbrengst wordt gerealiseerd is een deel hiervan aan Britewater verschuldigd. U loopt dus geen enkel financieel risico.


Uiteraard is er een ander aspect van belang om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren, namelijk de vraag hoeveel tijd en energie het u kost om een onderzoek  te begeleiden. Welnu, hierover ook iets geruststellends: de tijd die u dient te investeren is zeer beperkt. Uw voornaamste taak is het verzamelen van de digitaal gegevens vanuit uw salarissoftwarepakket.

Tijdens het onderzoek zullen we ook door de ziekteverzuimdossiers lopen. Het blijkt dat  ook daar besparingen te realiseren zijn. En in het verlengde daarvan onderzoeken we of er besparingen zijn te realiseren voor eigenrisicodragerschap (ERD). Want de gedifferentieerde premie voor WGA/WHK blijft stijgen. Het kan een interessante optie zijn om te kiezen om geen premies meer te betalen aan UWV, maar het risico van arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers zelf te dragen. Het onderzoek levert inzicht in de gevolgen die een dergelijke stap met zich meebrengt.


Onderzoek op basis van “no-cure-no-pay”

“Meer dan 90 verschillende subsidies”

De voordelen zijn:

  • 100% zekerheid  over afgedragen loonheffingen;
  • Optimale benutting van loonkostensubsidies;
  • Belastingvoordelen tot 5 jaar terug mogelijk;
  • Optimale invulling van de zorgplicht;
  • Inzicht in personeelsbestand en HR-processen;
  • Besparing in ziekteverzuim en kosten arbeidsongeschiktheid;
  • Controle WGA/WHK- beschikking

Circa 90% van onze onderzoeken leveren een resultaat op variërend van enkele duizenden euro’s tot honderdduizenden euro’s. Daarnaast zullen wij bij onze vaste klanten jaarlijks de premies blijven monitoren zodat u altijd op de hoogte bent van alle loonkostensubsidies en het optimaal gebruik maken van mogelijke belastingvoordelen.


Vrijwel altijd resultaat

© 2019 BriteWater Consultants / Algemene voorwaarden / Disclaimer / Ontwerp en realisatie: ESENS DESIGN